Aanvullingen en correcties kunnen makkelijk en slagvaardig aan mij worden doorgegeven.

Klik op het plaatje
                                    

vul het formulier in en verstuur het. De ontvangen informatie zal regelmatig worden verwerkt en terug te vinden zijn in de rapportages.

Formulier genealogische gegevens
1. Als je niet voor 100% zeker bent van de juistheid van het gegeven, vermeld dan achter dit gegeven een vraagteken.
2. In principe is het nodig om van elke persoon een apart formulier in te vullen. Waar in relationele sfeer bijvoorbeeld een ouder, kind of partner "om de hoek komt kijken" en deze persoon komt al voor in de rapportage, kan worden volstaan met vermelding van voornamen en familienaam. Aanvullingen van gegevens zijn natuurlijk altijd welkom.
3. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht. Niet gemarkeerde velden kunnen worden gebruikt voor aanvulling of doorgeven van correctie.
Ten aanzien van het formulier het volgende: