Op publikatie van genealogische gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat van in leven zijnde personen de info moet worden beperkt tot zijn / haar "bestaan", tenzij toestemming tot publikatie wordt verleend.

Ik streef er naar om geďnteresseerden een zo compleet mogelijk beeld te bieden. Daarom verzoek ik de leden van

de families Erbé, De Gooijer, Goedhart, Grimbergen en Mantjes, ook de aangetrouwden, mij te laten weten in hoe-

verre zij akkoord gaan met publikatie. Dit kan simpel m.b.v. een elektronisch reactieformulier. Klik

vul in en verstuur. Na ontvangst van akkoord via dit formulier zal de afscherming van gegevens individueel en naar

persoonlijke voorkeur worden opgeheven.

Vanwege de WBP verstrek ik per familie in principe twee overzichten, te weten:                    
>  Een (deels beperkt) overzicht dat voldoet aan bovengenoemde wet en voor eenieder toegankelijk is, en
>  Een volledige rapportage, waartoe alleen familieleden toegang krijgen. De inlogcode en wachtwoord zullen via   Email worden toegezonden na ontvangst van akkoordverklaring via het reactieformulier. De gewijzigde gegevens worden in het algemeen binnen een maand zichtbaar.
Genealogie
Naar rapportages