Links
Onderstaand zijn links weergegeven die een betrokkenheid hebben met mijn hobbies en / of activiteiten
www.hulphond.nl


www.servicedogs.nl


www.vvhulshorst.nl

www.sdobussum.nl

www.goodluck.nl

gooijer.nl.jouwpagina.nl

hans.beenhakker.org

www.beenhakker.org

www.ngv.nl

www.rvanhetg.dds.nl/kleerekoper

www.meertens.knaw.nl/nfb

hccnet.nl/p.molema/archief.htm
Stichting Hulphond Nederland: organisatie die zich ten doel stelt om speciale hulphonden op te leiden om deze vervolgens kostenloos ter beschikking te stellen aan mensen met een lichamelijke of auditieve beperking.

Stichting Personal Service Dogs, gespecialiseerd opleidingsinstituut waar hulphonden voor motorisch gehandicapten opgeleid worden. Deze honden worden kostenloos in bruikleen gegeven.

Voetbalvereniging Hulshorst

Voetbalvereniging SDO, Bussum

Tafeltennisvereniging Good Luck, Bussum

Website van Frans de Gooijer over Gooiland, Erfgooiers en familie De Gooijer

Website van Hans Beenhakker, een van de nazaten van Johannes Petrus Erbé, geboren 1866 in Amsterdam en Anna Christina Reetra, geboren 1866 in Amsterdam.

Genealogie website onder beheer van Milo, zoon van Hans Beenhakker betr. (o.a. families Beenhakker en Andringa)

Nederlandse Genealogische Vereniging

Parenteel van Gompert Isaac Hoedemacher > la Rose > Kleerekoper

Familienamen in Nederland

Genealogische archieven in Nederland
Links