Genealogie - Web site Cor Erbé

Ga naar de inhoud
(menuknop)
CJC (Cor) Erbé
tel 0031 6 22937926

Genealogie

GenealogieOp publikatie van genealogische gegevens is de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat van in  leven zijnde personen de info moet worden beperkt tot zijn / haar  "bestaan", tenzij toestemming tot publikatie wordt verleend.

Ik streef er naar om geïnteresseerden een zo compleet mogelijk beeld te bieden. Daarom verzoek ik de leden van de families Erbé, De Gooijer, Goedhart, Grimbergen en Mantjes, ook de aangetrouwden, mij te laten weten in hoeverre zij akkoord gaan met publikatie. Dit kan simpel m.b.v. een elektronisch reactieformulier. Klik hier, vul in en verstuur. Na ontvangst van akkoord via dit formulier zal de afscherming van gegevens individueel en naar persoonlijke voorkeur worden opgeheven.

Vanwege de AVG verstrek ik per familie in principe twee overzichten, te weten:                    
>  Een (deels beperkt) overzicht dat voldoet aan bovengenoemde wet en voor eenieder toegankelijk is, en
>  Een volledige rapportage, waartoe alleen familieleden toegang  krijgen. De inlogcode en wachtwoord zullen via  E-mail worden  toegezonden na ontvangst van akkoordverklaring via het reactieformulier.  De gewijzigde gegevens worden in het algemeen binnen een maand  zichtbaar.
Terug naar de inhoud